ENVIDEAL

Kompletný zoznam našich referencií


Automobilový priemysel / strojársky priemysel / povrchová úprava kovov a plastov
Rozšírenie výrobných kapacít VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. – objekty H6a a H3, zámer EIA (spoluriešiteľ)
Rozšírenie výrobných kapacít VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. – objekt H2, zámer a správa o hodnotení EIA (spoluriešiteľ) 
Rozšírenie výrobných kapacít VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a. s. – SUV, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA (spoluriešiteľ) 
Rozšírenie výrobných kapacít VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. – Zvarovňa H4a, zámer EIA (spoluriešiteľ) 
Rozšírenie výrobných kapacít VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. – Zmena výmery Zvarovne H4a, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA (spoluriešiteľ) 
Rozšírenie výrobných kapacít VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. – objekt H3a, zámer EIA (spoluriešiteľ) 
Galvanické pozinkovanie HPL rúr, Podbrezová, zámer EIA v rozsahu správy o hodnotení (spoluriešiteľ) 
Výroba oceľových kordov – IDEME 2, zámer a správa o hodnotení EIA (spoluriešiteľ) 
Hnedá priemyselná zóna Levoča – juh, zámer EIA v rozsahu správy o hodnotení (spoluriešiteľ) 
Priemyselná zóna Cestice, zámer EIA v rozsahu správy o hodnotení (spoluriešiteľ) 
Hnedá priemyselná zóna Málinec, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA (spoluriešiteľ) 
Povrchová úprava hliníka, zámer EIA
Prevádzka finalizácie Kúty, zámer EIA (spoluriešiteľ) 
AUTOMOTIVE NITRA  PROJECT, zámer EIA (spoluriešiteľ) 
AUTOMOTIVE NITRA  PROJECT - Fáza 2, zámer a správa o hodnotení EIA (spoluriešiteľ) 
AUTOMOTIVE NITRA  PROJECT – zmena lokalizácie tréningového centra, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA (spoluriešiteľ) 
Rozšírenie Material Planning and Logistics a dobudovanie POWERTRAIN, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA (spoluriešiteľ) 
Centrum povrchových úprav SHT, s.r.o., Krásno nad Kysucou, zámer EIA (spoluriešiteľ) 
Trnava Compound Project, zámer EIA (spoluriešiteľ) 
Vákuovacie zariadenie ocele typu VD, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA
DYMOS SLOVAKIA SEAT PLANT, zámer EIA (spoluriešiteľ) 
DYMOS SLOVAKIA SEAT PLANT, ŽILINA, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA (spoluriešiteľ) 
CTPark Žilina, Gbeľany, zámer EIA (spoluriešiteľ) 
Rozšírenie výrobnej haly B1, zámer EIA
HIGH VOLUME AUTOMOTIVE CENTER SLOVAKIA, zámer EIA (spoluriešiteľ) 
Výstavba závodu CCN GROUP Slovakia – Beluša, zámer EIA (spoluriešiteľ) 
Osadenie výrobnej technológie „Gotec“ do existujúceho objektu, Partizánske, zámer EIA (spoluriešiteľ) 
Zvýšenie výrobnej kapacity Kia Motors Slovakia s.r.o., oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA (spoluriešiteľ) 
Rekonštrukcia časti výrobnej linky MV2 II.fáza, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA (spoluriešiteľ) 
Centrum povrchových úprav SHT, s.r.o. - zmeny vo výrobe, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA (spoluriešiteľ) 
Rozšírenie výrobného a skladového areálu firmy  RETIC, s.r.o.- IV. Etapa., zámer EIA
Povrchová úprava hliníka - zmena lokalizácie technologickej linky, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA
Výrobný a logistický závod Seoyon E-HWA Automotive Slovakia v Čadci, zámer EIA (spoluriešiteľ) 
Výrobný závod KASAI SLOVAKIA s.r.o., oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA (spoluriešiteľ) 
Podpora inovácií a diverzifikácie výroby zavedením výroby nových produktov z plastov, zámer EIA
STEEL SERVICE CENTER GONVAUTO NITRA, zámer EIA (spoluriešiteľ) 
Inovácie v povrchovej úprave, zámer a správa o hodnotení EIA (spoluriešiteľ) 
MUBEA PROJECT – KEŽMAROK, zámer EIA (spoluriešiteľ) 
Automatická závesová linka Ni-Zn, zámer EIA
CRAEMER SK - Liptovský Mikuláš - Rozšírenie výrobných a skladových kapacít, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA (spoluriešiteľ) 
Strategický park Haniska, zámer EIA (spoluriešiteľ) 
Brose Prievidza rozšírenie, fáza 4 a 5, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA (spoluriešiteľ) 
Inovatívne rozšírenie výroby, zámer EIA
R1 PARK I, zámer EIA (spoluriešiteľ) 
VÝROBNÝ ZÁVOD METALPORT, zámer EIA (spoluriešiteľ) 
Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šávoľskej ceste – Brown Field Fiľakovo, zámer EIA
Automatická závesová linka Ni-Zn - zmena používaných chemických látok, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA
Technológia KTL a práškového lakovania , zámer EIA
Vybudovanie pilotnej výrobnej linky na Li-Ion batérie s vedecko-výskumným centrom, k.ú. Voderady, zámer EIA (spoluriešiteľ)
Klauke Slovakia s.r.o. - nová galvanická linka, odborný posudok EIA  
Novostavba výrobnej haly pre rozšírenie výroby, zámer EIA
Strategický park Valaliky, zámer EIA (spoluriešiteľ)
  
Administratívne budovy a logistické centrá

Digital Park II., Bratislava, zámer EIA v rozsahu správy o hodnotení
Prestavba a dostavba ubytovne na administratívnu budovu, Bratislava, zámer EIA
FLEXI HALA v areáli LOGIS INVEST, Bratislava, zámer EIA (spoluriešiteľ) 
Steiner Industrial Park, Hurbanovo, zámer EIA
Výrobno-skladová hala s administratívnou budovou Gergonne Slovensko s.r.o., zámer EIA (spoluriešiteľ) 
Zabezpečenie logistických potrieb pre rozšírenie výrobných kapacít VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a. s., oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA (spoluriešiteľ) 
Prologis park Nitra, zámer EIA (spoluriešiteľ) 
Logistické centrum pre montážnu halu H3a, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA (spoluriešiteľ) 
Volkswagen Slovakia, a.s. – Sklad nalakovaných karosérií H15a, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA (spoluriešiteľ) 
Logistické centrum, Krásno nad Kysucou, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA (spoluriešiteľ) 
Administratívno – obchodné a logistické centrum firmy Ptáček, zámer EIA (spoluriešiteľ) 
Výstavba distribučného areálu firmy Area Metal, s.r.o., prevádzka Rovinka, zámer EIA
Automatický sklad, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA (spoluriešiteľ) 
Rozšírenie logistického centra Kaufland Ilava, III etapa – zmena, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA (spoluriešiteľ) 
Polyfunkčný areál Prievozská - Nové Apollo, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA (spoluriešiteľ) 
POLYFUNKČNÁ STAVBA TWIN CITYPOLYFUNKČNÝ OBJEKT B7, zámer EIA (spoluriešiteľ) 
Skladové priestory, zámer EIA  
Park Ivanka, zámer a správa o hodnotení EIA (spoluriešiteľ) 

      
Bývanie a občianska vybavenosť

Hromadná bytová výstavba Dolné Lovčice– juh, zámer EIA (spoluriešiteľ) 
Multi Development Nová Nitra, zámer EIA  v rozsahu správy o hodnotení (spoluriešiteľ) 
Výstavba areálu domov seniorov Rohovce, zámer EIA
Veľký Slavkov miestna časť PANORAMA, zámer EIA (spoluriešiteľ) 
Rekonštrukcia a modernizácia zimného štadióna Levoča v Levoči, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA (spoluriešiteľ) 
Reštaurácia McDonald´s Petržalka –Bratislava, vonkajšia gastro jednotka SO 02,oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA
Obytný súbor Rínok Rača, zámer a správa o hodnotení EIA
Rozšírenie cintorína Zlatovce -MČ Západ, zámer EIA
People Centre - Strategický park Nitra, zámer EIA (spoluriešiteľ) 
Polyfunkčný komplex Dlhé Diely, zámer EIA (spoluriešiteľ) 
Urnový háj, zámer EIA 
BD Tehelná ulica, zámer EIA 
PETRŽALKA CITY - I. ETAPA, zámer EIA (spoluriešiteľ) 
Bytový dom Galandov majer Kremnica, zámer EIA
Obytná skupina Slnovrat, zámer EIA
Margovo pole, zámer EIA (spoluriešiteľ)
Rozšírenie mestského cintorína, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA
IBV Dvorníky -Pod Ráblom I., zámer EIA
Nový Istropolis, zámer EIA (spoluriešiteľ)
Bytový komplex Paradajs, zámer EIA
 
Poľnohospodárska výroba a potravinársky priemysel
Farma ošípaných Palárikovo-Šándor, obnova chovu, zámer a správa o hodnotení EIA
Modernizácia farmy Senica – AGROVÝKRM, a.s., oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA
Modernizácia chovu ošípaných, farma Vištuk – Silárd, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA
Rekonštrukcia objektov maštalí 10, 11 pre chov ošípaných – farma Dolné Semerovce, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA (spoluriešiteľ) 
Rekonštrukcia objektov maštalí 6, 7 pre chov ošípaných – Farma Dolné Semerovce, Pigagro, s.r.o., oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA (spoluriešiteľ) 
Modernizácia chovu ošípaných – Farma Agrovýkrm Rybany, s.r.o., oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA
Navýšenie kapacity  farmy pre chov ošípaných – farma Domafala, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA (spoluriešiteľ) 
Rekonštrukcia nádrží na hnojovicu +rekonštrukcia manipulačnej plochy, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA
Rekonštrukcia VKK na chov ošípaných –farma Ipeľský Sokolec, zámer a správa o hodnotení EIA (spoluriešiteľ) 
Modernizácia chovu ošípaných – Farma ošípaných Spišské Vlachy, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA
Inovácia výrobných postupov a skvalitnenie procesu výroby sladu, zámer EIA (spoluriešiteľ) 
Výstavba novej syrárne KOLIBA a. s., Hriňová, zámer a správa o hodnotení EIA (spoluriešiteľ) 
Sklad kvapalného hnojiva DAM Senica, odborný posudok EIA
Dostavba chovu ošípaných, farma Senica, zámer a správa o hodnotení EIA
Zmena účelu objektu SO NOVÁ 7 – farma Bruty, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA (spoluriešiteľ) 
Doplnenie povolenej kapacity chovu a drobné stavebné úpravy - farma Vištuk – Silárd, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA
Závod na výrobu pekárenských výrobkov Chipita Slovakia, zámer EIA (spoluriešiteľ) 
Chov ošípaných - zefektívnenie prevádzky, farma ošípaných Spišské Vlachy, zámer a správa o hodnotení EIA
Dobudovanie a zefektívnenie prevádzky, farma ošípaných Rybany, zámer a správa o hodnotení EIA
Rekonštrukcia nádrží na hnojovicu Pigagro – Domafala, Jesenské, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA (spoluriešiteľ) 
Kravín – pôrodnica“, s.c. 375 –prestavba na Halu pre ošípané, zámer EIA
Výkrm brojlerových kurčiat a chov nosníc Špačince –modernizácia technologického zariadenia chovu hydiny, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA (spoluriešiteľ) 
Prívodné potrubie k zavlažovačom v k.ú. Pavlice a Voderady, zámer EIA
Zariadenie na výrobu hnojív Horné Saliby, zámer EIA 
Dostavba chovu ošípaných, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA
Baliareň zeleniny II., zámer EIA
Závlaha pozemkov zo štrkoviska Nový Svet, zámer EIA
Fóliovník, zámer EIA
Baliareň zeleniny II., zámer EIA
Majcichovská rúrová sieť, zámer EIA
Sklad kvapalného hnojiva, zámer EIA
Výstavba skladu na tekuté hnojivá, zámer EIA
Kŕmne silá, zámer EIA
Pivovar Devín, zámer EIA   


Rekreácia a cestovný ruch
Airport hotel *** - Bratislava, zámer EIA
Penzión v Demänovej, zámer EIA  v rozsahu správy o hodnotení
EUROCAMP RESORT, zámer EIA (spoluriešiteľ) 
RESORT AQUA TETHYS Bardoňovo, zámer EIA a správa o hodnotení
Hotel Hills – dostavba wellnes, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA (spoluriešiteľ) 
Kráľovské údolie – I. etapa, zámer EIA (spoluriešiteľ) 
 
Polygrafický priemysel
Tlačiareň Vozokany – rozšírenie technológie, zámer EIA (spoluriešiteľ) 
Tlačiarenská linka KBA COMPACTA C 215, Vozokany, zámer a správa o hodnotení EIA (spoluriešiteľ) 
Dostavba areálu firmy - závod 02 - Rozšírenie výrobnej haly, zámer EIA (spoluriešiteľ) 
 
Energetické stavby/energetika
Veterný park Nitra, lokalita Čab, zámer EIA v rozsahu správy o hodnotení
Veterný park Cerová II., lokalita Kopánky, zámer EIA  v rozsahu správy o hodnotení
Veterný park Holíč, lokalita Chrastové pole, zámer EIA  v rozsahu správy o hodnotení
Veterný park Poprad, lokalita Hôrka pri Poprade, zámer EIA  v rozsahu správy o hodnotení
Veterný park Nitra, lokalita Lehota - Veľké Zálužie, zámer EIA  v rozsahu správy o hodnotení
Veterný park Myjava, lokalita Ostrý vrch II., zámer EIA  v rozsahu správy o hodnotení
Veterný park Senica, lokalita Vinohrádky, zámer EIA v rozsahu správy o hodnotení
Veterný park Poprad, lokalita Stráže pod Tatrami, zámer EIA v rozsahu správy o hodnotení
Veterný park Myjava, lokalita Surovín, zámer EIA  v rozsahu správy o hodnotení
Veterný park Poprad, lokalita Švábovce I., zámer EIA v rozsahu správy o hodnotení
Veterný park Poprad, lokalita Švábovce II., zámer EIA v rozsahu správy o hodnotení
Veterný park Myjava, lokalita Vesný vrch, zámer EIA v rozsahu správy o hodnotení
Veterný park Nitra, lokalita Zbehy, zámer EIA v rozsahu správy o hodnotení
Veterný park Mad – inteligentný veterný park na výrobu a uskladnenie elektrickej energie, zámer EIA
Rekonštrukcia plynovej kotolne K122 na spaľovanie biomasy, zámer EIA
Zariadenie pre nakladanie s IRAO a ZRAM Mochovce, zámer EIA a správa o hodnotení (spoluriešiteľ) 
Rekonštrukcia kotolne VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a. s., zámer EIA (spoluriešiteľ) 
WHR - Výroba elektrickej energie z odpadového tepla, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA (spoluriešiteľ) 
Optimalizácia distribučnej sústavy tepla v Kysuckom Novom Meste, Tepelné rozvody - SO 01, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA (spoluriešiteľ) 
Ekologizácia Zvolenskej teplárenskej, a.s. - Modernizácia teplárne „A“, Zvolenská teplárenská, a.s. po roku 2018, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA (spoluriešiteľ)
HPP3 - Prevádzka na výrobu vodíka, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA (spoluriešiteľ)
Fotovoltická elektráreň Bohunice (FVE Bohunice), zámer EIA(spoluriešiteľ) 
 
Priemysel stavebných hmôt
Inštalácia na spracovanie pecných odpraškov - ReduDust, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA (spoluriešiteľ) 
SR Slinkové silo - HOLCIM (Slovensko) a.s., oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA (spoluriešiteľ) 
 
Dopravné stavby
Zelený most na diaľnici D2 – Moravský Sv. Ján pre projekt AKKBasic, odborný posudok
Rozšírenie parkovacích miest NZ ŽP a.s. Podbrezová, zámer EIA (spoluriešiteľ) 
Parkovací dom na Podnikovej ul., zámer EIA
Levoča – rekonštrukcia a modernizácia verejného priestranstva– parkovisko pri hradobnej priekope I. etapa, zámer EIA (spoluriešiteľ) 
Rozšírenie parkovacích kapacít VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a. s.  pri objekte H3a, zámer EIA (spoluriešiteľ) 
ČSPL SHELL Senec – Horný dvor, rozšírenie výdaja Diesel, zámer EIA (spoluriešiteľ) 
Centrum kamiónovej dopravy (LKW Steuerstelle), Bratislava, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA (spoluriešiteľ) 
I/64 - 1 etapa, zámer EIA (spoluriešiteľ) 
SVD G – N, priepust v km 4,0 prívodného kanála – úprava pre cestnú dopravu, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA (spoluriešiteľ) 
Kruhový objazd v smere na Vrakuňu, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA (spoluriešiteľ) 
Rekonštrukcia Devínskej cesty, správa o hodnotení EIA (spoluriešiteľ) 

Vodné stavby
Mlynárce - Čakajovce, rekonštrukcia ĽOH rieky Nitra v rkm 61,710 -68,550, zámer EIA (spoluriešiteľ) 
Protipovodňové opatrenia v obci Košická Belá, zámer EIA (spoluriešiteľ) 
Čakajovce-Koniarovce, rekonštrukcia ĽOH rieky Nitra v rkm 68,550-76,920, zámer EIA (spoluriešiteľ) 
Intenzifikácia a modernizácia ČOV VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a. s., zámer EIA (spoluriešiteľ) 
Modernizácia čistiarne odpadových vôd Volkswagen Slovakia, a.s., oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA (spoluriešiteľ) 
Vodárenská nádrž Tichý Potok, zámer EIA (spoluriešiteľ) 
Rekonštrukcia ČOV Chemko Strážske, zámer EIA (spoluriešiteľ)
 
Ťažobný priemysel
Navýšenie objemu ťažby – lom Medzná v dobývacom priestore Podlužany I, zámer EIA  
Plán likvidácie lomu v juhovýchodnej časti dobývacieho priestoru Dechtice –navýšenie objemu, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA (spoluriešiteľ) 
Likvidácia starých banských háld, Podrečany, zámer a správa o hodnotení EIA
Závlahová jama Horná Seč, zámer a správa o hodnotení EIA (spoluriešiteľ) 

Odpadové hospodárstvo
Zariadenie na zber nebezpečných odpadov v Bratislave – Rači, zámer EIA
Bioplynová stanica Kamenica, zámer a správa o hodnotení EIA
Zhodnotenie plastových komponentov zo zberu a spracovania starých vozidiel, Horný Badín, zámer EIA
Zberňa a výkupňa druhotných surovín v Bratislave – Vrakuni, zámer EIA
Triediaca linka odpadov a navýšenie kapacity skládky Lieskovec – Dubnica nad Váhom, zámer EIA (spoluriešiteľ) 
Zariadenie na výrobu gumového regenerátu, Bánovce nad Bebravou, zámer EIA (spoluriešiteľ) 
Zvýšenie kapacity zhodnocovania ostatného a inertného stavebného odpadu na skládke inertného odpadu - Podunajské Biskupice, zámer EIA (spoluriešiteľ) 
Phoenix 2.0 – Optimalizácia výrobného procesu alternatívnych palív, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA (spoluriešiteľ) 
Triediaca linka odpadov a navýšenie kapacity skládky Lieskovec –Dubnica nad Váhom, zámer EIA (spoluriešiteľ) 
Zariadenie na zber odpadov na prevádzke Oslobodenia 50, 901 01 Malacky, zámer EIA
Rozšírenie činnosti zberného dvora vo Fiľakove, zámer EIA
Zhodnocovanie odpadového skla, zámer EIA (spoluriešiteľ) 
Výkupňa Lučenec – Podjavorinská, zámer EIA
Mobilný drvič na recyklované kamenivo – Liptovský Mikuláš, správa o hodnotení EIA
Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa, zámer a správa o hodnotení EIA (spoluriešiteľ) 
Jasov– Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi, zámer EIA (spoluriešiteľ) 
Centrum cirkulárnej ekonomiky Zavar (CCE Zavar), zámer EIA (spoluriešiteľ)
Zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením, zámer EIA
Termické čistiace zariadenie Odlak TT, zámer EIA (spoluriešiteľ)