ENVIDEAL

Kompletný zoznam našich referencií


Automobilový priemysel / strojársky priemysel / povrchová úprava kovov a plastov
Rozšírenie výrobných kapacít VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. – objekty H6a a H3, zámer EIA
Rozšírenie výrobných kapacít VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. – objekt H2, zámer a správa o hodnotení EIA
Rozšírenie výrobných kapacít VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a. s. – SUV, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA
Rozšírenie výrobných kapacít VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. – Zvarovňa H4a, zámer EIA
Rozšírenie výrobných kapacít VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. – Zmena výmery Zvarovne H4a, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA
Rozšírenie výrobných kapacít VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. – objekt H3a, zámer EIA
Galvanické pozinkovanie HPL rúr, Podbrezová, zámer EIA v rozsahu správy o hodnotení
Výroba oceľových kordov – IDEME 2, zámer a správa o hodnotení EIA
Hnedá priemyselná zóna Levoča – juh, zámer EIA v rozsahu správy o hodnotení
Priemyselná zóna Cestice, zámer EIA v rozsahu správy o hodnotení
Hnedá priemyselná zóna Málinec, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA
Povrchová úprava hliníka, zámer EIA
Prevádzka finalizácie Kúty, zámer EIA
AUTOMOTIVE NITRA  PROJECT, zámer EIA
AUTOMOTIVE NITRA  PROJECT - Fáza 2, zámer a správa o hodnotení EIA 
AUTOMOTIVE NITRA  PROJECT – zmena lokalizácie tréningového centra, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA
Rozšírenie Material Planning and Logistics a dobudovanie POWERTRAIN, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA 
Centrum povrchových úprav SHT, s.r.o., Krásno nad Kysucou, zámer EIA
Trnava Compound Project, zámer EIA
Vákuovacie zariadenie ocele typu VD, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA
DYMOS SLOVAKIA SEAT PLANT, zámer EIA
DYMOS SLOVAKIA SEAT PLANT, ŽILINA, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA
CTPark Žilina, Gbeľany, zámer EIA
Rozšírenie výrobnej haly B1, zámer EIA
HIGH VOLUME AUTOMOTIVE CENTER SLOVAKIA, zámer EIA
Výstavba závodu CCN GROUP Slovakia – Beluša, zámer EIA
Osadenie výrobnej technológie „Gotec“ do existujúceho objektu, Partizánske, zámer EIA
Zvýšenie výrobnej kapacity Kia Motors Slovakia s.r.o., oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA
Rekonštrukcia časti výrobnej linky MV2 II.fáza, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA
Centrum povrchových úprav SHT, s.r.o. - zmeny vo výrobe, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA 
Rozšírenie výrobného a skladového areálu firmy  RETIC, s.r.o.- IV. Etapa., zámer EIA
Povrchová úprava hliníka - zmena lokalizácie technologickej linky, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA
Výrobný a logistický závod Seoyon E-HWA Automotive Slovakia v Čadci, zámer EIA
Výrobný závod KASAI SLOVAKIA s.r.o., oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA 
Podpora inovácií a diverzifikácie výroby zavedením výroby nových produktov z plastov, zámer EIA
STEEL SERVICE CENTER GONVAUTO NITRA, zámer EIA
Inovácie v povrchovej úprave, zámer a správa o hodnotení EIA
MUBEA PROJECT – KEŽMAROK, zámer EIA
Automatická závesová linka Ni-Zn, zámer EIA
CRAEMER SK - Liptovský Mikuláš - Rozšírenie výrobných a skladových kapacít, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA 

Administratívne budovy a logistické centrá

Digital Park II., Bratislava, zámer EIA v rozsahu správy o hodnotení
Prestavba a dostavba ubytovne na administratívnu budovu, Bratislava, zámer EIA
FLEXI HALA v areáli LOGIS INVEST, Bratislava, zámer EIA
Steiner Industrial Park, Hurbanovo, zámer EIA
Výrobno-skladová hala s administratívnou budovou Gergonne Slovensko s.r.o., zámer EIA
Zabezpečenie logistických potrieb pre rozšírenie výrobných kapacít VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a. s., oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA
Prologis park Nitra, zámer EIA
Logistické centrum pre montážnu halu H3a, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA
Volkswagen Slovakia, a.s. – Sklad nalakovaných karosérií H15a, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA
Logistické centrum, Krásno nad Kysucou, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA
Administratívno – obchodné a logistické centrum firmy Ptáček, zámer EIA
Výstavba distribučného areálu firmy Area Metal, s.r.o., prevádzka Rovinka, zámer EIA
Automatický sklad, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA
Rozšírenie logistického centra Kaufland Ilava, III etapa – zmena, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA
Polyfunkčný areál Prievozská - Nové Apollo, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA 

Bývanie a občianska vybavenosť

Hromadná bytová výstavba Dolné Lovčice– juh, zámer EIA
Multi Development Nová Nitra, zámer EIA  v rozsahu správy o hodnotení
Výstavba areálu domov seniorov Rohovce, zámer EIA
Veľký Slavkov miestna časť PANORAMA, zámer EIA
Rekonštrukcia a modernizácia zimného štadióna Levoča v Levoči, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA
Reštaurácia McDonald´s Petržalka –Bratislava, vonkajšia gastro jednotka SO 02,oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA
Obytný súbor Rínok Rača, zámer a správa o hodnotení EIA
Rozšírenie cintorína Zlatovce -MČ Západ, zámer EIA
People Centre - Strategický park Nitra, zámer EIA
 
Poľnohospodárska výroba a potravinársky priemysel
Farma ošípaných Palárikovo-Šándor,obnova chovu, zámer a správa o hodnotení EIA
Modernizácia farmy Senica – AGROVÝKRM, a.s., oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA
Modernizácia chovu ošípaných, farma Vištuk – Silárd, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA
Rekonštrukcia objektov maštalí 10, 11 pre chov ošípaných – farma Dolné Semerovce,oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA
Rekonštrukcia objektov maštalí 6, 7 pre chov ošípaných – Farma Dolné Semerovce, Pigagro, s.r.o., oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA
Modernizácia chovu ošípaných – Farma Agrovýkrm Rybany, s.r.o., oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA
Navýšenie kapacity  farmy pre chov ošípaných – farma Domafala, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA
Rekonštrukcia nádrží na hnojovicu +rekonštrukcia manipulačnej plochy, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA
Rekonštrukcia VKK na chov ošípaných –farma Ipeľský Sokolec, zámer a správa o hodnotení EIA
Modernizácia chovu ošípaných – Farma ošípaných Spišské Vlachy, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA
Inovácia výrobných postupov a skvalitnenie procesu výroby sladu, zámer EIA
Výstavba novej syrárne KOLIBA a. s.,Hriňová, zámer a správa o hodnotení EIA
Sklad kvapalného hnojiva DAM Senica, odborný posudok EIA
Dostavba chovu ošípaných, farma Senica, zámer a správa o hodnotení EIA
Zmena účelu objektu SO NOVÁ 7 – farma Bruty, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA
Doplnenie povolenej kapacity chovu a drobné stavebné úpravy - farma Vištuk – Silárd, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA
Závod na výrobu pekárenských výrobkov Chipita Slovakia, zámer EIA 
Chov ošípaných - zefektívnenie prevádzky, farma ošípaných Spišské Vlachy, zámer a správa o hodnotení EIA
Dobudovanie a zefektívnenie prevádzky,farma ošípaných Rybany, zámer a správa o hodnotení EIA
Rekonštrukcia nádrží na hnojovicu Pigagro – Domafala, Jesenské, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA
Kravín – pôrodnica“, s.c. 375 –prestavba na Halu pre ošípané, zámer EIA
Výkrm brojlerových kurčiat a chov nosníc Špačince –modernizácia technologického zariadenia chovu hydiny, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA 

Odpadové hospodárstvo
Zariadenie na zber nebezpečných odpadov v Bratislave – Rači, zámer EIA
Bioplynová stanica Kamenica, zámer a správa o hodnotení EIA
Zhodnotenie plastových komponentov zo zberu a spracovania starých vozidiel, Horný Badín, zámer EIA
Zberňa a výkupňa druhotných surovín v Bratislave – Vrakuni, zámer EIA
Triediaca linka odpadov a navýšenie kapacity skládky Lieskovec – Dubnica nad Váhom,zámer EIA
Zariadenie na výrobu gumového regenerátu, Bánovce nad Bebravou, zámer EIA
Zvýšenie kapacity zhodnocovania ostatného a inertného stavebného odpadu na skládke inertného odpadu - Podunajské Biskupice, zámer EIA
Phoenix 2.0 – Optimalizácia výrobného procesu alternatívnych palív, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA
Triediaca linka odpadov a navýšenie kapacity skládky Lieskovec –Dubnica nad Váhom, zámer EIA
Zariadenie na zber odpadov na prevádzke Oslobodenia 50, 901 01 Malacky, zámer EIA
Rozšírenie činnosti zberného dvora vo Fiľakove, zámer EIA
Zhodnocovanie odpadového skla, zámer EIA
Výkupňa Lučenec – Podjavorinská, zámer EIA 

Rekreácia a cestovný ruch
Airport hotel *** - Bratislava, zámer EIA
Penzión v Demänovej, zámer EIA  v rozsahu správy o hodnotení
EUROCAMP RESORT, zámer EIA
RESORT AQUA TETHYS Bardoňovo, zámer EIA a správa o hodnotení
Hotel Hills – dostavba wellnes, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA
Kráľovské údolie – I. etapa, zámer EIA
 
Polygrafický priemysel
Tlačiareň Vozokany – rozšírenie technológie, zámer EIA
Tlačiarenská linka KBA COMPACTA C 215, Vozokany, zámer a správa o hodnotení EIA
Dostavba areálu firmy - závod 02 - Rozšírenie výrobnej haly, zámer EIA
 
Energetické stavby/energetika
Veterný park Nitra, lokalita Čab, zámer EIA v rozsahu správy o hodnotení
Veterný park Cerová II., lokalita Kopánky, zámer EIA  v rozsahu správy o hodnotení
Veterný park Holíč, lokalita Chrastové pole, zámer EIA  v rozsahu správy o hodnotení
Veterný park Poprad, lokalita Hôrka pri Poprade, zámer EIA  v rozsahu správy o hodnotení
Veterný park Nitra, lokalita Lehota - Veľké Zálužie, zámer EIA  v rozsahu správy o hodnotení
Veterný park Myjava, lokalita Ostrý vrch II., zámer EIA  v rozsahu správy o hodnotení
Veterný park Senica, lokalita Vinohrádky, zámer EIA v rozsahu správy o hodnotení
Veterný park Poprad, lokalita Stráže pod Tatrami, zámer EIA v rozsahu správy o hodnotení
Veterný park Myjava, lokalita Surovín, zámer EIA  v rozsahu správy o hodnotení
Veterný park Poprad, lokalita Švábovce I., zámer EIA v rozsahu správy o hodnotení
Veterný park Poprad, lokalita Švábovce II., zámer EIA v rozsahu správy o hodnotení
Veterný park Myjava, lokalita Vesný vrch, zámer EIA v rozsahu správy o hodnotení
Veterný park Nitra, lokalita Zbehy, zámer EIA v rozsahu správy o hodnotení
Veterný park Mad – inteligentný veterný park na výrobu a uskladnenie elektrickej energie, zámer EIA
Rekonštrukcia plynovej kotolne K122 na spaľovanie biomasy, zámer EIA
Zariadenie pre nakladanie s IRAO a ZRAM Mochovce, zámer EIA a správa o hodnotení
Rekonštrukcia kotolne VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a. s., zámer EIA
WHR - Výroba elektrickej energie z odpadového tepla, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA
Optimalizácia distribučnej sústavy tepla v Kysuckom Novom Meste,Tepelné rozvody - SO 01, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA
 
Priemysel stavebných hmôt
Inštalácia na spracovanie pecných odpraškov - ReduDust, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA
SR Slinkové silo - HOLCIM (Slovensko) a.s., oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA
 
Dopravné stavby
Zelený most na diaľnici D2 – Moravský Sv. Ján pre projekt AKKBasic, odborný posudok
Rozšírenie parkovacích miest NZ ŽP a.s. Podbrezová, zámer EIA
Parkovací dom na Podnikovej ul., zámer EIA
Levoča – rekonštrukcia a modernizácia verejného priestranstva– parkovisko pri hradobnej priekope I. etapa, zámer EIA
Rozšírenie parkovacích kapacít VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a. s.  pri objekte H3a, zámer EIA
ČSPL SHELL Senec – Horný dvor, rozšírenie výdaja Diesel, zámer EIA
Centrum kamiónovej dopravy (LKW Steuerstelle), Bratislava, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA 
 I/64 - 1 etapa, zámer EIA 
SVD G – N, priepust v km 4,0 prívodného kanála – úprava pre cestnú dopravu, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA 

Vodné stavby
Mlynárce - Čakajovce, rekonštrukcia ĽOH rieky Nitra v rkm 61,710 -68,550, zámer EIA
Protipovodňové opatrenia v obci Košická Belá, zámer EIA 
Čakajovce-Koniarovce,rekonštrukcia ĽOH rieky Nitra v rkm 68,550-76,920, zámer EIA
Intenzifikácia a modernizácia ČOV VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a. s., zámer EIA
Modernizácia čistiarne odpadových vôd Volkswagen Slovakia, a.s., oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA
 
Ťažobný priemysel
Navýšenie objemu ťažby – lom Medzná v dobývacom priestore Podlužany I, zámer EIA  
Plán likvidácie lomu v juhovýchodnej časti dobývacieho priestoru Dechtice –navýšenie objemu, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA 
Likvidácia starých banských háld, Podrečany, zámer a správa o hodnotení EIA